UPTV SUPER MEGA ORGANIC MEMBERS

Ang SUPER MEGA ORGANIC members ay isa din sa mga nakakatulong sa UPTV Organic Family circle of friends at mas lalo na sa UPTV channel. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga members na pumasok din sa Level na ito. Karamihan sa mga pumasok din dito ay tumuloy sa ALL OUT SUPPORTERS.

Salamat sa mga unang pumasok sa Level 4 na SUPER MEGA ORGANIC members, namely: Jawjawan, SPAYRA LAAGAN, Janz Fat Kitchen at Misteryosong Probensiyano. Pakisuyong tingnan sa ibaba ang PERKS ng aming Level 4.

Again, thank you very much sa lahat ng aking mga Level 4 members. Kahit hindi na nag renew ang iba, I understand po na minsan kailangan din nating i-evaluate kung worth it po ang PERKS sa iyong channel lalo na kung magiging busy na tayo sa ating daily activities pagdating sa work at hindi na tayo makakapapasok sa mga Live Streaming. Thank you and more blessings sa lahat.

SUPER ORGANIC MEMBERS

1. Perks enjoyed by Organic Members
2. Promote your channel
3. Free Channel Intro (You can use to your channel)

₱1,799.00

EXISTING MEMBERS:

Post a Comment

0 Comments